wtorek, 17 listopada 2009

Relacja z wiecu p.t. "Alarm dla edukacji"

Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta i w ramach Światowego Tygodnia Działań Studenckich, na terenie kampusu UG miał miejsce wiec studentów przeciwnych dalszej degradacji szkolnictwa wyższego przez obecny rząd. Na wiecu zwołanym przez Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie głos zabrali także przedstawiciele i sympatycy Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych, a także osoby niezrzeszone. Z transparentami: "Wiedza nie jest towarem" oraz "OdZYSKać edukację" odwiedziliśmy wydziały: Filologiczny, Historyczny, WNS, Wydział Prawa i Administracji oraz Bibliotekę Główną. Akcentowaliśmy sprzeciw wobec planowanych cięć w edukacji oraz groźby likwidacji studenckich przywilejów (zniżek na transport, stypendiów, bezpłatnych studiów dziennych) a także przypomnieliśmy kolegom i koleżankom, że Uniwersytet jest ich wspólną własnością, opłacaną z ich podatków i to oni powinni mieć prawo decydowania o tym, jakie zmiany mają miejsce w szkolnictwie wyższym. Niestety studentki Nauk Społecznych obserwujące nas z sali wykładowej nie odpowiedziały na zaproszenie do uprawiania z nami socjologii w praktyce, natomiast na rozmowę o polityce przyszedł do nas młody elektorat UPR, próbujący przekonać nas, iż wprowadzane przez min. Kudrycką zmiany doprowadzą kiedyś do obniżenia a nawet zlikwidowania podatków, a w końcu, kto wie, może i do upadku państwa polskiego?... Władze Uniwersyteckie, poza doczepieniem naszej wędrownej gromadzie czujnego "ogona" nie utrudniały akcji, za co serdecznie dziękujemy.
Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych, nie utożsamiając się z linią ideową naszych kolegów-socjalistów, będzie jednak wspierał wszelkie akcje mające na celu wywołanie dyskusji nad kształtem przestrzeni edukacyjnej i zapewnienie obecnym oraz przyszłym pokoleniom powszechnej edukacji na odpowiednim poziomie.

poniedziałek, 16 listopada 2009

Światowy Tydzień Działań - Alarm dla edukacji!

Wszystkich chętnych do współtworzenia Światowego Tygodnia Działań na rzecz bezpłatnej i emancypacyjnej edukacji zapraszamy na akcję organizowaną przez Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie - Alarm dla edukacji!
Alarm rozlegnie się 17. listopada (wtorek, Międzynarodowy Dzień Studenta) o 11.55 w wielu miastach Polski.
W Gdańsku protest odbędzie się na placu przed Biblioteką Główną UG - mile widziane "narzędzia" do wznoszenia alarmu.

Więcej informacji o proteście na stronie DZS.

poniedziałek, 9 listopada 2009

Relacja na żywo z okupowanego UW ;)

W Austrii trwa okupacja uczelni wyższych. 20 października dołączyła do nich Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu (zdjęcie po lewej).
Uniwersytet Wiedeński uruchomił internetową relację wideo na żywo z auli uniwersyteckiej, gdzie odbywają się spotkania i wykłady.

Transmisja poniżej:


LINK

Łódź: Uczniowie zabiorą głos

Kolejne środowiska związane z edukacją w Polsce wskazują na błędne myślenie rządu w sprawie kształcenia młodzieży. Tym razem uczniowie łódzcy zapraszają na demonstrację przeciwko komercjalizacji edukacji.

Czas i miejsce:

Łódź, 15.XI, pasaż Schillera, 12.00.

kontakt: omu.edukatorzy@gmail.com

Przy okazji warto zaprosić do wglądu na wysokiej jakości internetowe pismo uczniowskie "Edukatorzy", redagowane przez uczniów, dla uczniów i na rzecz uczniów:

www.edukatorzy.rdl.pl

sobota, 7 listopada 2009

Strajki okupacyjne w greckich szkołach

Angielski portal informacyjny LibCom donosi o serii strajków okupacyjnych uczniów w szkołach średnich w Grecji. Okupacje są reakcją uczniów na decyzję władz o internowaniu uczestników strajku okupacyjnego uczniów w Salonikach. W październiku strajkowało w ten sposób 35 szkół średnich w samych Salonikach i wiele szkół w innych miejscowościach.

Przyczyną strajków okupacyjnych było to, iż jedyną odpowiedzią władz na zgłaszane przez uczniów potrzeby zmian stanowiły represje (za okupowanie budynku szkolnego grożą teraz 5-letnie wyroki pozbawienia wolności). W odpowiedzi na okupacje solidarnościowe szkół władze zastosowały blokadę medialną na udzielanie informacji o protestach uczniowskich, co sprowokowało niedawno jedną z greckich bojówek do wysadzenia domu byłej minister edukacji.

Internowaniu uczestników strajku w Salonikach stanowczo sprzeciwił się związek nauczycielstwa OLME, a także, co ciekawe, część policjantów. Poza okupacjami solidarnościowymi odbywają się protesty uczniowskie w innych formach, np. w Atenach uczniowie zbojkotowali zajęcia szkolne po tym, jak jednego z uczniów ukarano za nie stanie na baczność podczas odgrywania hymnu narodowego.

- Rezultaty tej mobilizacji zachęciły nas do dalszego działania i udowodniły, że gdy działamy wspólnie, nikt nie jest w stanie nas pokonać - cytuje stanowisko uczniów LibCom.

niedziela, 1 listopada 2009

Austria: studenci zajmują uczelnie!


W Austrii trwają okupacje największych uczelni wyższych. Okupowane są uniwersytety w Wiedniu, Linzu, Graz i Salzburgu. Studenci domagają się większego dofinansowania szkolnictwa wyższego, a także demokratyzacji życia uniwersyteckiego (m.in. praktycznego dopuszczenia kobiet do wszystkich stanowisk na uczelniach). Sprzeciwiają się opłatom za studia. Okupacjom towarzyszą demonstracje solidarnościowe, także w sąsiednich Niemczech. Więcej informacji wkrótce. Strona okupantów: