wtorek, 15 marca 2011

Oświadczenie w sprawie wydarzenia Uwolnić INTERNET na UG!!!

Działalność Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Édukacyjnych (OKUPÉ)została ograniczona z poziomu akcji bezpośrednich do poziomu watchdoga uniwersytetu: w szczególności dotyczy to polityki bezpieczeństwa, skutków komercjalizacji edukacji i łamania praw pracowniczych. Staramy się wypełniać lukę jaką na uniwersytetach pełnią zwykle związki studenckie - w Polsce takich związków nie mamy. Instytucje rad doktoranckich czy parlamentu studenckiego nie są wystarczająco niezależne by pełnić taką krytyczną funkcję.

Grupa na FB została założona w celu ujawnienia skali niezadowolenia z nowej polityki bezpieczeństwa w sieci. Nie chcemy jednak zarządzać tym niezadowoleniem czy przejmować go dla realizacji swoich celów. W miarę możliwości staramy się dostarczać ludziom zdobyte informacje. Pomoc w organizacji lub podjęcie przez naszą grupę systematycznych działań w formie zorganizowanej kampanii uzależniamy od tego, czy pojawią się pomysły na takie inicjatywy w toku dyskusji na FB. Pierwszym etapem każdego protestu jest rozpoznanie ilości zainteresowanych i poziomu ich motywacji do brania udziału w czymkolwiek poza siecią.

Problem wolności w sieci jest nam bliski i istotny - jakiekolwiek będzie rozwiązanie obecnego kryzysu - a najbardziej prawdopodobne jest to, że UG podporządkuje się zarządzeniu Ministerstwa oraz groźbom procesów wytaczanych przez korporacje - odbędzie się to ze szkodą dla prowadzenia badań przez studentów. Uniwersytet staje się na naszych oczach dobrem coraz ściślej reglamentowanym. Wprowadzenie pełnej identyfikacji użytkowników oznaczać będzie, że ukończenie studiów lub jakakolwiek niesubordynacja skutkująca utratą statusu studenta oznaczać będzie odcięcie od zasobów.

OKUPÉ