piątek, 31 lipca 2009

Warsztaty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Co prawda są wakacje, ale może ktoś zechce się trochę "podszkolić" :) na warsztatach - pierwsza tura już 3-6 września.

Oto informacja od organizatorów:

Warsztaty w ramach projektu "Drugiej dolnośląskiej inicjatywy edukacyjnej dotyczącej międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju"


Nie ogarniasz świata. Nie wiesz dlaczego w jednych krajach żyje się ludziom lepiej, niż w innych. Zastanawiasz się, czy w walce z biedą ważna jest demokracja i czy międzynarodowy rozwój to tylko gospodarka i technologia. Permanentnie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania.


Uczestnicy WARSZTATÓW będą mieli okazję dowiedzieć się o sprawach, które mogą mieć wpływ na przyszłość ludzi na Ziemi oraz zdobyć wiedzę w jaki sposób sami mogą na to oddziaływać.

W projekcie udział mogą wziąć:
- studenci,
- młodzi ludzie zainteresowanych działalnością społeczną,
- osoby aktywne zawodowo, lub planujące podjąć pracę w: mediach, edukacji formalnej i pozaformalnej, przy realizacji projektów humanitarnych i rozwojowych.

Od uczestników nie jest wymagana wiedza z edukacji rozwojowej. Działanie to skierowane jest do młodych ludzi i studentów z pewnym doświadczeniem w działalności trzeciego sektora, biznesu czy edukacji, którzy chcą wdrażać w swojej pracy nowe standardy związane z poczuciem globalnej odpowiedzialności.

W każdym warsztacie prowadzonym metodami aktywnymi udział weźmie 15 osób. Odbędą się we Wrocławiu cztery spotkania weekendowe poświęcone:

- 03- 06 września 2009 - społecznej odpowiedzialności biznesu- zgłoszenia przyjmujemy do 10.08.2009

- 24-27 września 2009- dotyczące pomocy rozwojowej i promocji wolontariatu- zgłoszenia przyjmujemy do 01.09.2009

- 15-17 października 2009 – zagadnieniom genderowym w rozwoju

- 19-21 listopada 2009 - dotyczące edukacji rozwojowej.Informacji na temat inicjatywy edukacyjnej udziela koordynator projektu Anna Jamroz: anna.jamroz@silesius.org.pl, tel kom. : 722 110 604

Źródło: http://www.silesius.org.pl/aktualnosci,111,warsztaty-w-ramach-projektu-globalna-zmiana--druga-dolnoslaska-inicjatywa-edukacyjna.html - na tej stronie znajduje się link do formularza zgłoszeniowego

czwartek, 16 lipca 2009

Kolejny Tydzień Działań

Wokół strony Emancipating Education For All zaczyna kształtować się ruch zwany "International Students Movement". Sprzeciw wobec komercjalizacji edukacji nabiera rozpędu. Obecnie trwa planowanie kolejnego tygodnia działań, w listopadzie 2009 – tutaj. Widoczna jest tendencja do zsynchronizowania akcji tak, aby oddać międzynarodowy charakter sprzeciwu wobec negatywnych trendów w oświacie, zwłaszcza problemu płatnej edukacji, oraz zwiększyć oddziaływanie ruchu.
Na razie zapowiadane są protesty we Włoszech, Chorwacji, Niemczech.

Więcej informacji tutaj.

Chętnych do dyskusji na temat wizji edukacji zapraszamy na tę stronę.

wtorek, 14 lipca 2009

Wezwanie do solidarności ze studentami aresztowanymi 6-go lipca we Włoszech.

Doskonałej Fali nie można aresztować!
Wezwanie do solidarności ze studentami aresztowanymi 6-go lipca we Włoszech.

Nocą z 5-go na 6-go lipca 21 studentów zostało aresztowanych podczas szerokiej operacji policyjnej. Studenci zostali oskarżeni o organizowanie mobilizacji 19-tego mają w Turynie przeciwko uniwersyteckiemu szczytowi G8 [G8 University Summit]. Tego dnia ponad 10 tysięcy studentów i doktorantów, jak również naukowcy-"czasownicy", zabrali publicznie głos w ogromnej demonstracji, aby po raz kolejny – po mobilizacjach zeszłej jesieni – wyrazić swój sprzeciw dla demonatażu publicznego uniwersytetu.

Stawiane zarzuty nie zą zazwyczaj podstawą do aresztowań prewencyjnych, zwłaszcza prawie 2 miesiące po wydarzeniach. Zastosowane narzędzia sądowe są niewspółmierne w stosunku do stawianych zarzutów. Ta niewspółmierność zagraża wymazaniem demokratycznych zasad, które które wprost przeciwnie należy wzmacniać. 21 aresztowanych (15 jest w więzieniu, 6 w areszcie domowym) to młodzi studenci, prawie wszyscy z czystą kartoteką.

Wyrażamy nasze oburzenie z powodu niewspółmierności tych działań w stosunku do ludzi, którzy po prostu demonstrowali odmienność swoich poglądów. Zdarza się to w czasie, gdy młodzi studenci i naukowcy niepokoją się brakiem gwarancji na przyszłość i niepewnym losem publicznych uniwersytetów.

Chcemy potwierdzić, że jesteśmy po stronie wolności myśli i wolności demonstrowania odmienności poglądów. Uważamy za nieakceptowalne traktowanie każdego protestu jak problemu policyjnego. Chcemy jeszcze raz potwierdzić, że uniwersytet jest przestrzenią wolności, konfrontacji i produkcji wiedzy. Przez te aresztowania nie rozwiąże się sprzeczności i problemów publicznych uniwersytetów.

piątek, 3 lipca 2009

Licytacja Uniwersytetu

W niedzielę 28.06.2009 studentki i studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego oraz Młodzi Socjaliści zorganizowali happening przeciwko planom komercjalizacji edukacji.
Więcej u MS.