środa, 30 września 2009

Petycja Międzynarodowego Ruchu Studenckiego

My, niżej podpisani studenci, kadra wykładowców, pracownicy, rodzice i zatroskani obywatele społeczności międzynarodowej stajemy zjednoczeni mimo wszystkich podziałów narodowościowych, rasowych, religijnych oraz różnorodności kierunków studiów, zgłaszając nasze poparcie dla celów akcji "Edukacja nie na sprzedaż - Światowy Tydzień Akcji" ("Education is NOT for $A£€ - Global Week of Action") zapowiedzianej przez niezależny Międzynarodowy Ruch Studencki ("International Student Movement").

Chcemy działać, by:

  • publiczna edukacja była dostępna dla wszystkich i została uznana jako fundamentalne prawo; NIE dla opłat za studia!
  • publiczna edukacja była wolna od wyzyskujących praktyk korporacyjnych i państwowych interesów, które kolidują z korzyściami indywidualnymi i publicznymi
  • publiczna edukacja służyła przede wszystkim demokratycznym i publicznym interesom, zamiast prywatnym, biznesowym, państwowym i/lub interesom rynku pracy
  • publiczna edukacja kształtowała ludzi wyemancypowanych i autonomicznych, zdolnych do krytycznej oceny siebie i swojego otoczenia, by mogli aktywnie uczestniczyć w prawdziwym demokratycznym społeczeństwie

Jeżeli takie ma być społeczeństwo, potrzeba ogólnej, publicznej dyskusji nad rolą publicznych systemów edukacji: Czyim interesom służą, a czyim powinny służyć?

Światowy tydzień akcji pod hasłem "Edukacja nie na sprzedaż" poszerzy świadomość odnośnie światowej natury problemów związanych ze wzrostem komercjalizacji i korporatyzacji publicznej edukacji na świecie. Zjednoczy działaczy, grupy i ruchy włączone w walkę o bezpłatną i emancypacyjną powszechną edukację chronioną jako podstawowe ludzkie prawo na całym świecie.

Jeśli popierasz powyższe żądania w sprawie powszechnej edukacji, prosimy Cię o podpisanie tej petycji.

niedziela, 27 września 2009

Laboratorium Indeksu 73

Inicjatywa Indeks 73 rozpoczyna rekrutację na warsztaty organizowane w Gdańsku i Poznaniu. Poniżej informacje od organizatorów.

Szczegóły: www.laboratorium.indeks73.pl

Ideą Laboratorium Indeksu 73 jest szeroko rozumiana refleksja nad zagadnieniami wolności w kulturze w zakresie jej tworzenia, uczestnictwa i upowszechniania. Naszym celem jest wypracowanie nowych metod badawczych i edukacyjnych, sprowokowanie namysłu nad mechanizmami funkcjonowania współczesnej kultury oraz podniesienie świadomości obywatelskiej w zakresie ograniczeń wolności i mozliwości przeciwdziałania im. Zależy nam na wyostrzeniu zmysłu krytycznej analizy działań kulturowych w kontekście społecznym, rewizji procedur jej interpretacji oraz dekonstrukcji hegemonicznych dyskursów kulturowych. 

Przewidujemy trzy autorskie kursy stacjonarne prowadzone w trzech miastach przez: 

dr Ewę Majewską, filozofkę (Warszawa) - szczegółowy program tutaj,
Huberta Bilewicza, historyka sztuki (Gdańsk) - program tutaj
dr Izabelę Kowalczyk, historyczkę sztuki (Poznań) - program tutaj,
uzupełnione przez kurs on-line omawiający praktyczne aspekty przeciwdziałania naruszaniu art. 73 Konstytucji RP, prowadzony przez Lidkę Makowską (kulturolożkę) i Agnieszkę Kaim (psycholożkę).

Laboratorium Indeksu73 będzie okazją do krytycznej analizy i warsztatowej pracy. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona osób, dlatego organizujemy zajęcia w trzech miastach (wybór miejsca dowolny). Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych, zapraszamy do namysłu krytycznego i właczenia się do rozmów on-line na forum. 

Laboratorium Indeksu 73 nie jest tradycyjną formą przekazywania wiedzy, to niehierarchiczna, otwarta i pozaformalna edukacja oraz okazja do wymiany umiejętności i doświadczeń. 

Każdy z kursów stacjonarnych składa się z pięciu spotkań - łącznie 25 godzin lekcyjnych (warsztatów, wykładów, spotkań z ekspertami). 

Spotkania w ramach kursu gdańskiego i poznańskiego odbędą się w listopadzie i grudniu 2009 oraz w lutym, marcu i kwietniu 2010. Zajęcia w Gdańsku będą się odbywać w soboty, natomiast zajęcia w Poznaniu - w piątki wieczorem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zajmujące się kulturą i sztuką, dziennikarstwem, prawem, socjologią, ekonomią społeczną, organizacją życia kulturalnego (pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników z działów kultury), a także artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, studentki i studentów, wykładowców i wykładowczynie kierunków artystycznych, humanistycznych i społecznych oraz wszystkich tych, dla których twórczość, dystrybucja i odbiór kultury odgrywa znaczącą rolę. 

Rekrutacja: Osoby zainteresowane udziałem w gdańskim kursie prosimy o wypełnienie kwestionariusza (doc) / (odt) i odesłanie go do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl) do dnia 16 października 2009. 20 października na stronie www.laboratorium.indeks73.pl opublikujemy listę zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek. 

Osoby zainteresowane udziałem w poznańskim kursie prosimy o wypełnienie kwestionariusza (doc) / (odt) i odesłanie go do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl) do dnia 16 października 2009. 20 października na stronie www.laboratorium.indeks73.pl opublikujemy listę zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek. 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (0-58 344 54 20).

Certyfikat: Osoby, które aktywnie uczestniczyły w przynajmniej czterech spotkaniach otrzymają certyfikat ukończenia kursu Laboratorium Indeksu 73, zorganizowanego dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, priorytet 2: „Obserwatorium Kultury”.

W 2010 r. planujemy wydanie publikacji, zawierającej teksty krytyczno- teoretyczne oraz wypracowane metody badawcze i edukacyjne.

Koordynatorką Laboratorium Indeksu 73 jest Agnieszka Kaim 
akaim@indeks73.pl, tel. 0-58 344 54 20

Gdynia: Koncert benefitowy na Rafała Górskiego

4 października 2009 - Andersen, Gdynia: Ariergarda Piosenki Chodnikowej (eulenspiegel-folk BDG) + Rhythms of Resistance (samba drumzzz 3M)

Rafał Górski jest wieloletnim działaczem Federacji Anarchistycznej, współtwórcą pisma A-tak, autorem książek o historii anarchizmu polskiego i perspektywach demokracji partycypacyjnej. Obecnie walczy z chorobą nowotworową, trwa zbiórka funduszy na jego leczenie. Konto do tej zbiórki - pod poniższym numerem:

PKO BP
57 1020 2906 0000 1002 0138 1219
Jakub Rudnicki, ul. Komorowskiego 8/5, 30 - 106 Kraków
Z dopiskiem "pomoc dla Rafała"

(dla przelewów z zagranicy przed nr. konta należy dodać oznaczenie "PL", oraz podać poniżej kod BIC/Swift code: BPKOPLPW)


Strona o Rafale w Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_G%C3%B3rski

Książka "Polscy zamachowcy" w dystrubucji Bractwa Trojka:
http://www.bractwotrojka.pl/sklep?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=284&category_id=9&keyword=górski

czwartek, 3 września 2009

Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych – deklaracja programowa

Placówka naukowa stanowi specyficzny typ przestrzeni. Nie może być postrzegana jak biuro usługowe sprzedające wiedzę klientom jako towar. Nie może też stanowić własności kręgów rządzących, ucząc nowe pokolenia tylko tego, co wygodne dla aktualnych władz państwowych. Kształtują się tu talenty i charaktery, które współtworzyć będą przyszłą rzeczywistość, służyć społeczeństwu nieodległego jutra.

Chcemy przywrócić słowom należne im znaczenia. „Uwalnianie” - to nie sprzedaż wspólnego nam dobra sferom korporacyjnym. „Edukacja” - to nie reprodukcja mas powolnych oficjalnej doktrynie. „Społeczne” nie znaczy „prywatne” ani „państwowe”.

Podobnie „samorząd” oznacza autentyczne zarządzanie swoim miejscem pracy i nauki. Uważamy, iż należy podjąć dyskusję na temat możliwych form współuczestnictwa studentów, doktorantów i pracowników szkół wyższych w określaniu zasad ich funkcjonowania, gdyż widzimy, iż dotychczasowe rady i parlamenty nie spełniają tego zadania, w większości będąc tylko miniaturami państwowych instytucji parlamentarnych.

W roku akademickim 2008/09 studenci i doktoranci szkół wyższych w Toruniu, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, nierzadko po raz pierwszy w tej dekadzie, wyrazili potrzebę samoorganizacji i działań na rzecz dyskusji nad kształtem przestrzeni edukacyjnej. Kształcący się w tych miastach wskazywali na to, iż nierzadko władzom ich uczelni łatwiej jest konsultować swoje decyzje z władzami państwowymi, korporacjami, policją, czy nawet wojskiem (UW), niż ze społecznością samej uczelni. Również na Uniwersytecie Gdańskim miały miejsce spotkania, na których studenci i doktoranci wymieniali trapiące ich wątpliwości. Podjęto decyzję o utworzeniu Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych, który działać ma na rzecz samorządności i autonomii placówek szkolnictwa wyższego w Trójmieście. W wyniku działań i petycji studentów, władze uniwersytetu rozpoczęły regularne spotkania konsultacyjne ze studentami i doktorantami. Uważamy to za wstęp do zmiany stanu rzeczy na Uniwersytecie Gdańskim oraz świadectwo, iż zmiany na uczelniach wyższych nie są niemożliwe, i można je osiągnąć tylko przy wspólnym zaangażowaniu.

Opowiadamy się za tym, by studenci, doktoranci, wykładowcy i pracownicy uczelni sami decydowali o zachodzących na niej zmianach. Opowiadamy się za ochroną idei autonomii uczelni względem władz państwowych i potęg kapitalistycznych. Uważamy uczelnię za społeczność – universitas – którą buduje wspólna praca nas wszystkich, toteż wszyscy powinniśmy mieć wpływ na zasady jej funkcjonowania.

Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych