czwartek, 3 września 2009

Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych – deklaracja programowa

Placówka naukowa stanowi specyficzny typ przestrzeni. Nie może być postrzegana jak biuro usługowe sprzedające wiedzę klientom jako towar. Nie może też stanowić własności kręgów rządzących, ucząc nowe pokolenia tylko tego, co wygodne dla aktualnych władz państwowych. Kształtują się tu talenty i charaktery, które współtworzyć będą przyszłą rzeczywistość, służyć społeczeństwu nieodległego jutra.

Chcemy przywrócić słowom należne im znaczenia. „Uwalnianie” - to nie sprzedaż wspólnego nam dobra sferom korporacyjnym. „Edukacja” - to nie reprodukcja mas powolnych oficjalnej doktrynie. „Społeczne” nie znaczy „prywatne” ani „państwowe”.

Podobnie „samorząd” oznacza autentyczne zarządzanie swoim miejscem pracy i nauki. Uważamy, iż należy podjąć dyskusję na temat możliwych form współuczestnictwa studentów, doktorantów i pracowników szkół wyższych w określaniu zasad ich funkcjonowania, gdyż widzimy, iż dotychczasowe rady i parlamenty nie spełniają tego zadania, w większości będąc tylko miniaturami państwowych instytucji parlamentarnych.

W roku akademickim 2008/09 studenci i doktoranci szkół wyższych w Toruniu, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, nierzadko po raz pierwszy w tej dekadzie, wyrazili potrzebę samoorganizacji i działań na rzecz dyskusji nad kształtem przestrzeni edukacyjnej. Kształcący się w tych miastach wskazywali na to, iż nierzadko władzom ich uczelni łatwiej jest konsultować swoje decyzje z władzami państwowymi, korporacjami, policją, czy nawet wojskiem (UW), niż ze społecznością samej uczelni. Również na Uniwersytecie Gdańskim miały miejsce spotkania, na których studenci i doktoranci wymieniali trapiące ich wątpliwości. Podjęto decyzję o utworzeniu Otwartego Komitetu Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych, który działać ma na rzecz samorządności i autonomii placówek szkolnictwa wyższego w Trójmieście. W wyniku działań i petycji studentów, władze uniwersytetu rozpoczęły regularne spotkania konsultacyjne ze studentami i doktorantami. Uważamy to za wstęp do zmiany stanu rzeczy na Uniwersytecie Gdańskim oraz świadectwo, iż zmiany na uczelniach wyższych nie są niemożliwe, i można je osiągnąć tylko przy wspólnym zaangażowaniu.

Opowiadamy się za tym, by studenci, doktoranci, wykładowcy i pracownicy uczelni sami decydowali o zachodzących na niej zmianach. Opowiadamy się za ochroną idei autonomii uczelni względem władz państwowych i potęg kapitalistycznych. Uważamy uczelnię za społeczność – universitas – którą buduje wspólna praca nas wszystkich, toteż wszyscy powinniśmy mieć wpływ na zasady jej funkcjonowania.

Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz