niedziela, 27 września 2009

Laboratorium Indeksu 73

Inicjatywa Indeks 73 rozpoczyna rekrutację na warsztaty organizowane w Gdańsku i Poznaniu. Poniżej informacje od organizatorów.

Szczegóły: www.laboratorium.indeks73.pl

Ideą Laboratorium Indeksu 73 jest szeroko rozumiana refleksja nad zagadnieniami wolności w kulturze w zakresie jej tworzenia, uczestnictwa i upowszechniania. Naszym celem jest wypracowanie nowych metod badawczych i edukacyjnych, sprowokowanie namysłu nad mechanizmami funkcjonowania współczesnej kultury oraz podniesienie świadomości obywatelskiej w zakresie ograniczeń wolności i mozliwości przeciwdziałania im. Zależy nam na wyostrzeniu zmysłu krytycznej analizy działań kulturowych w kontekście społecznym, rewizji procedur jej interpretacji oraz dekonstrukcji hegemonicznych dyskursów kulturowych. 

Przewidujemy trzy autorskie kursy stacjonarne prowadzone w trzech miastach przez: 

dr Ewę Majewską, filozofkę (Warszawa) - szczegółowy program tutaj,
Huberta Bilewicza, historyka sztuki (Gdańsk) - program tutaj
dr Izabelę Kowalczyk, historyczkę sztuki (Poznań) - program tutaj,
uzupełnione przez kurs on-line omawiający praktyczne aspekty przeciwdziałania naruszaniu art. 73 Konstytucji RP, prowadzony przez Lidkę Makowską (kulturolożkę) i Agnieszkę Kaim (psycholożkę).

Laboratorium Indeksu73 będzie okazją do krytycznej analizy i warsztatowej pracy. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona osób, dlatego organizujemy zajęcia w trzech miastach (wybór miejsca dowolny). Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych, zapraszamy do namysłu krytycznego i właczenia się do rozmów on-line na forum. 

Laboratorium Indeksu 73 nie jest tradycyjną formą przekazywania wiedzy, to niehierarchiczna, otwarta i pozaformalna edukacja oraz okazja do wymiany umiejętności i doświadczeń. 

Każdy z kursów stacjonarnych składa się z pięciu spotkań - łącznie 25 godzin lekcyjnych (warsztatów, wykładów, spotkań z ekspertami). 

Spotkania w ramach kursu gdańskiego i poznańskiego odbędą się w listopadzie i grudniu 2009 oraz w lutym, marcu i kwietniu 2010. Zajęcia w Gdańsku będą się odbywać w soboty, natomiast zajęcia w Poznaniu - w piątki wieczorem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zajmujące się kulturą i sztuką, dziennikarstwem, prawem, socjologią, ekonomią społeczną, organizacją życia kulturalnego (pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników z działów kultury), a także artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, studentki i studentów, wykładowców i wykładowczynie kierunków artystycznych, humanistycznych i społecznych oraz wszystkich tych, dla których twórczość, dystrybucja i odbiór kultury odgrywa znaczącą rolę. 

Rekrutacja: Osoby zainteresowane udziałem w gdańskim kursie prosimy o wypełnienie kwestionariusza (doc) / (odt) i odesłanie go do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl) do dnia 16 października 2009. 20 października na stronie www.laboratorium.indeks73.pl opublikujemy listę zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek. 

Osoby zainteresowane udziałem w poznańskim kursie prosimy o wypełnienie kwestionariusza (doc) / (odt) i odesłanie go do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl) do dnia 16 października 2009. 20 października na stronie www.laboratorium.indeks73.pl opublikujemy listę zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek. 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (0-58 344 54 20).

Certyfikat: Osoby, które aktywnie uczestniczyły w przynajmniej czterech spotkaniach otrzymają certyfikat ukończenia kursu Laboratorium Indeksu 73, zorganizowanego dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, priorytet 2: „Obserwatorium Kultury”.

W 2010 r. planujemy wydanie publikacji, zawierającej teksty krytyczno- teoretyczne oraz wypracowane metody badawcze i edukacyjne.

Koordynatorką Laboratorium Indeksu 73 jest Agnieszka Kaim 
akaim@indeks73.pl, tel. 0-58 344 54 20

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz