czwartek, 26 marca 2009

poniedziałek, 23 marca 2009

"A płoty runą, runą, runą..."

Gdańsk, 24.03.2009Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Bernard Lammek

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

dr Jerzy Gwizdała"A płoty runą, runą, runą..."


Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Édukacyjnych sprzeciwia się postawieniu płotu wokół Kampusu Oliwa UG. Wolność jako podstawa nauki i rozwoju jest niszczona poprzez autorytarne decyzje Władz naszej Uczelni. Decyzja o postawieniu płotu nie została poprzedzona jakąkolwiek formą konsultacji ze społecznością Uniwersytetu. Stosując metodę faktów dokonanych zrywa się z wielowiekową tradycją universitas / communitas.

Żądamy wyczerpujących i konkretnych wyjaśnień dotyczących przyczyn ogrodzenia nas płotem / podzielenia Miasta. Nie wierzymy iż jedynym powodem podjętych działań jest chęć wyznaczenia przestrzeni kampusu (wypowiedź Rzecznik UG na Portalu MMTrójmiasto.pl) między innymi dlatego, że do wyznaczenia tej przestrzeni zdecydowanie lepsze byłoby np. obsadzenie terenu drzewami lub krzewami, co byłoby w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, do realizowania której zobowiązał się UG.

W związku z tym informujemy, że do momentu likwidacji płotu zamierzamy wykorzystywać go jako otwartą dla wszystkich, niekomercyjną przestrzeń artystycznej ekspresji.

Oby skrót UG nigdy nie był odczytywany jako Uniwersyteckie Getto. Mur oddzielający nas od społeczeństwa ośmiesza zarówno wspólnotę akademicką, jak i słynące z umiłowania wolności Miasto Gdańsk. Uważamy, że prestiż Uniwersytetu zależy od tego, czy jego wspólnota jest w stanie burzyć mury między ludźmi.


Z akademickim pozdrowieniem

Vivat AcademiaDW: Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Dziekanów Wydziałów, Kół Naukowych, Związków Zawodowych, a/a

sobota, 21 marca 2009

Reclaim your Education!Odzyskaj Edukację – Globalny Tydzień Działań 20–29.04. 2009
/przetłumaczony tekst międzynarodowej ulotki/

Powstały 5-tego listopada 2008 roku, podczas “Międzynarodowego Dnia Akcji Przeciwko Komercjalizacji Edukacji”, Międzynarodowy Ruch Studentów wzywa do Globalnego Tygodnia Działań w kwietniu 2009 (20.04. - 29.04.)

Jesteśmy luźną siecią różnych postępowych (studenckich) grup z blisko 30-u krajów na 5-ciu kontynentach. Co nas jednoczy, to walka przeciwko zwiększającej się komercjalizacji edukacji I walka o wyzwalającą edukację publiczną, dostępną dla wszystkich członków społeczeństwa.

Coraz więcej grup zdaje sobie sprawę, że siły takie, jak prywatyzacja i utowarowienie edukacji (podobnie jak wielu innych aspektów życia), działają globalnie i dlatego, żeby skutecznie im się przeciwstawić, musimy zjednoczyć się w walce.

Studenci, nauczyciele, pracownicy i rodzice na całym świecie zadają sobie pytania: “Czy system edukacji publicznej służy interesom społeczeństwa? Czy nie odwraca się naszej uwagi, by wdrażać systemy edukacyjne, które przede wszystkim służą interesom prywatnym I biznesowi?”Opłaty za studia – raz wprowadzone – rosną, uniwersytety i szkoły zamieniają się w przedsiębiorstwa, zadłużenie studentów rośnie, a wydatki na edukację (odwrotnie niż wydatki na zbrojenia oraz “środki bezpieczeństwa”) są ograniczane w wielu częściach świata. Instytucje zajmujące się edukacją wyższą stają się mocno zależne od zdolności przyciągania sponsorów (zwykle graczy rynkowych). Skutkiem tego, tylko te instytucje i wydziały są w stanie przetrwać, które zostają uznane za pożyteczne przez sponsorów.

W systemach edukacji publicznej, od przedszkoli po uniwersytety, wymiar emancypacyjny edukacji musi być traktowany priorytetowo. Edukacja musi też być wolna od opłat i dostępna wszystkim. Demokracja istnieje tylko wtedy, gdy społeczeństwo składa się z wyzwolonych i niezależnych osób, które są w stanie krytycznie zastanawiać się nad (społecznym) środowiskiem, zachodzącymi procesami oraz strukturami władzy. Porządek, który nie spełnia tych kryteriów, nie jest demokracją.

Fakt, że grupy z ponad 20-u krajów na 5-ciu kontynentach dołączyły do międzynarodowego dnia działania w listopadzie pokazuje jak globalna jest to walka.

W tygodniu między 20 a 29 kwietnia aktywni obywatele na całym świecie zjednoczą się aby odzyskać edukację z uścisku komercji i tak zwanej neoliberalnej polityki.

Od każdej grupy zależy, w jaki sposób i przez ile dni chce protestować w ramach Tygodnia Działań. Mogą to być działania mniejsze lub większe. Ale ważne jest, żebyśmy się razem skoordynowali. Dlatego skontaktuj się z nami, gdy zdecydujesz się przygotować coś podczas Globalnego Tygodnia Działań.

Jak dotąd blisko 30 grup z 18 krajów (takich jak Francja, Stany Zjednoczone, Filipiny, Bangladesz, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada, Togo i Kolumbia) na 5 kontynentach wspiera wezwanie do Globalnego Tygodnia Działań.

Zorganizujmy się i zjednoczmy w naszej walce!
Więcej informacji na naszej stronie: www.emancipating-education-for-all.org
Pytania prosimy kierować na adres: united.for.education@gmail.com

piątek, 20 marca 2009

Solidaryzujemy się z protestem studentów w Barcelonie

Dochodzące do nas wiadomości z Barcelony, gdzie policja bije protestujących studentów wzbudzają w nas oburzenie i sprzeciw, którego wyrazem jest poniższy list wysłany do Ambasady Hiszpanii w Polsce. Wzywamy do solidarności z represjonowanymi studentami z Barcelony! Solidarity with the students of Barcelona! La solidaridad con los estudiantes de Barcelona!


Gdańsk, 20.03.2009

Do: Ambasada Hiszpanii w Polsce

List w sprawie ataku policji na studentów w Barcelonie

My, Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec użycia przemocy przez hiszpańską policję w stosunku do pokojowego protestu studentów z uniwersytetu w Barcelonie. Nie mieści nam się w głowach, że policja w państwie nazywanym demokratycznym stosuje takie same metody, jakie stosował reżim komunistyczny w Polsce w ubiegłym stuleciu. Zdjęcia bitych pałkami studentów z Barcelony przypominają nam sceny z wydarzeń marcowych 1968 roku w Polsce. Wtedy też na bezbronne i pokojowo protestujące osoby wysłano uzbrojonych osiłków z pałkami.

Pytamy się, jak to jest możliwe, że na terenie Unii Europejskiej dochodzi do aktów policyjnej przemocy w stosunku do ludzi, którzy korzystają z demokratycznego prawa do protestu? Żądamy wyjaśnień w tej sprawie ze strony władz Hiszpanii i domagamy się natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy wobec protestujących studentów! Solidaryzując się z protestującymi studentami w Barcelonie i zgadzając się z ich postulatami, nie pozwolimy na definiowanie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej w autorytarny sposób przy użyciu pałek policyjnych.

członkowie i członkinie OKUPE

sobota, 14 marca 2009

Zombie Flæsh Mob


Wszystkie akademickie zombiaki przeciwne komercjalizacji edukacji przybywajcie 19. marca do budynku Wydziału Nauk Społecznych (WNS, ul. Bażyńskiego 4, parter) o godzinie 13.00.

Charakteryzacja mile widziana, ale niekonieczna, gdyż zombiaka poznasz po chodzie i postulatach:

  • chodzi sztywno, bo źle się czuje w odczłowieczonej przestrzeni, która zamienia go w zombiaka

  • żąda mózgów, bo czuje się ogłupiany.

Punkt 13.00 wszystkie zombiaki wyciągają ręce przed siebie i żądają móóóóóóóózgów – opanowują przestrzeń parteru, koncentrując swoje ruchy wokół wielkiej spirali DNA.


Zombiaczy flash mob włącza się w światową inicjatywę na rzecz bezpłatnej i emancypacyjnej edukacji Reclaim Your Education, http://www.emancipating-education-for-all.org/ – odZYSKaj swoją edukację!


SKOPIUJ I PODAJ DALEJ DWÓM KOLEJNYM OSOBOM