poniedziałek, 23 marca 2009

"A płoty runą, runą, runą..."

Gdańsk, 24.03.2009Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Bernard Lammek

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

dr Jerzy Gwizdała"A płoty runą, runą, runą..."


Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni Édukacyjnych sprzeciwia się postawieniu płotu wokół Kampusu Oliwa UG. Wolność jako podstawa nauki i rozwoju jest niszczona poprzez autorytarne decyzje Władz naszej Uczelni. Decyzja o postawieniu płotu nie została poprzedzona jakąkolwiek formą konsultacji ze społecznością Uniwersytetu. Stosując metodę faktów dokonanych zrywa się z wielowiekową tradycją universitas / communitas.

Żądamy wyczerpujących i konkretnych wyjaśnień dotyczących przyczyn ogrodzenia nas płotem / podzielenia Miasta. Nie wierzymy iż jedynym powodem podjętych działań jest chęć wyznaczenia przestrzeni kampusu (wypowiedź Rzecznik UG na Portalu MMTrójmiasto.pl) między innymi dlatego, że do wyznaczenia tej przestrzeni zdecydowanie lepsze byłoby np. obsadzenie terenu drzewami lub krzewami, co byłoby w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, do realizowania której zobowiązał się UG.

W związku z tym informujemy, że do momentu likwidacji płotu zamierzamy wykorzystywać go jako otwartą dla wszystkich, niekomercyjną przestrzeń artystycznej ekspresji.

Oby skrót UG nigdy nie był odczytywany jako Uniwersyteckie Getto. Mur oddzielający nas od społeczeństwa ośmiesza zarówno wspólnotę akademicką, jak i słynące z umiłowania wolności Miasto Gdańsk. Uważamy, że prestiż Uniwersytetu zależy od tego, czy jego wspólnota jest w stanie burzyć mury między ludźmi.


Z akademickim pozdrowieniem

Vivat AcademiaDW: Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Dziekanów Wydziałów, Kół Naukowych, Związków Zawodowych, a/a

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz