środa, 30 września 2009

Petycja Międzynarodowego Ruchu Studenckiego

My, niżej podpisani studenci, kadra wykładowców, pracownicy, rodzice i zatroskani obywatele społeczności międzynarodowej stajemy zjednoczeni mimo wszystkich podziałów narodowościowych, rasowych, religijnych oraz różnorodności kierunków studiów, zgłaszając nasze poparcie dla celów akcji "Edukacja nie na sprzedaż - Światowy Tydzień Akcji" ("Education is NOT for $A£€ - Global Week of Action") zapowiedzianej przez niezależny Międzynarodowy Ruch Studencki ("International Student Movement").

Chcemy działać, by:

  • publiczna edukacja była dostępna dla wszystkich i została uznana jako fundamentalne prawo; NIE dla opłat za studia!
  • publiczna edukacja była wolna od wyzyskujących praktyk korporacyjnych i państwowych interesów, które kolidują z korzyściami indywidualnymi i publicznymi
  • publiczna edukacja służyła przede wszystkim demokratycznym i publicznym interesom, zamiast prywatnym, biznesowym, państwowym i/lub interesom rynku pracy
  • publiczna edukacja kształtowała ludzi wyemancypowanych i autonomicznych, zdolnych do krytycznej oceny siebie i swojego otoczenia, by mogli aktywnie uczestniczyć w prawdziwym demokratycznym społeczeństwie

Jeżeli takie ma być społeczeństwo, potrzeba ogólnej, publicznej dyskusji nad rolą publicznych systemów edukacji: Czyim interesom służą, a czyim powinny służyć?

Światowy tydzień akcji pod hasłem "Edukacja nie na sprzedaż" poszerzy świadomość odnośnie światowej natury problemów związanych ze wzrostem komercjalizacji i korporatyzacji publicznej edukacji na świecie. Zjednoczy działaczy, grupy i ruchy włączone w walkę o bezpłatną i emancypacyjną powszechną edukację chronioną jako podstawowe ludzkie prawo na całym świecie.

Jeśli popierasz powyższe żądania w sprawie powszechnej edukacji, prosimy Cię o podpisanie tej petycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz