piątek, 4 czerwca 2010

Zaproszenie z Wrocławia

Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies z okazji 10-lecia swojej działalności zaprasza na konferencję:

Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne - działanie polityczne jako wiedza.

Lokalizacja:
Wrocław, Instytut Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, s. 404


10 czerwca 2010

9.00 - OTWARCIE KONFERENCJI

PANEL – CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ
9.10 – 9.30 Dominika Jędrzejczyk, MISH, UW
Seksualność i cielesność w kontekście badań kulturowych
i antropologii literackiej
9.30 – 9.50 Tomasz Jarymowicz, Instytut Filozofii, UO
Iteracja – jedna koncepcja dwa modele zmiany społecznej –
Seyla Benhabib vs Judith Butler
9.50 – 10.10 Aleksandra Hołubowicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW
Pornografia? - eksponowanie seksualności jako narzędzie upodmiotowienia
10.10– 10. 30 Tomasz Sikora
Przyczynek do wiedzy granicznej
10.30 – 11.10 DYSKUSJA
11.10 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

PANEL – NAUKA I ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE
11.30 – 11.50 Piotr Antoniewicz, Instytut Socjologii, UWr.
Demokratyzacja badania
11.50 – 12.10 Małgorzata Tkacz-Janik
Uniwersytet - szansa na rekuperację ulicznego buntu?
12.10 – 12.30 Agnieszka Kowalczyk, Instytut Kulturoznawstwa, UAM
Jak dotrzymać obietnicy nauk społecznych – o zaangażowaniu
i „obiektywności” badaczki/badacza
12.30– 13.00 DYSKUSJA

PANEL – FEMINIZM JAKO KRYTYKA SPOŁECZNA
13.00 – 13.20 Jan Kruszyński, Instytut Socjologii, UAM
Anarchofeminizm: przyczynek do krytyki społeczeństwa, przyczynek do krytyki feminizmu
13.20 – 13. 50 Agnieszka Hrynyk i Maria Natalia Kistowska,
Filologia Rosyjska, UAM
Gender do wynajęcia. Być modnym w Akademii
13.50 – 14.10 DYSKUSJA
14.10 – 15.30 OBIAD
15.30 – 17.00 PANEL DYSKUSYJNY – STATUS STUDIÓW NAD PŁCIĄ I SEKSUALNOŚCIĄ W POLSKIEJ AKADEMII
Panelistki: Ewa Graczyk (UG), Lucyna Kopciewicz (UG), Marzena Lizurej (KN NTS, InterAlia), Małgorzata Maciejewska (IGGS), Agnieszka Małocha (IFP UWr.), Karolina Rzepecka (UG),
Marta Trawinska (IGGS)

11 czerwca 2010

KOMU I CZEMU SŁUŻY UNIWERSYTET
10.00 – 10.20 Leopold Hess, Instytut Filozofii, UJ
Pole scholastyczne, pole ekonomii. Autonomia nauki i uniwersytetu w XXI wieku
10.20 – 10.40 Magdalena Kucińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Uniwersytet – komu potrzebna jest ta instytucja?
10.40 – 11.00 Krystian Szadkowski, Klub Krytyki Politycznej w Poznaniu
Uniwersytet-fabryka.
11.00 – 11.10 Krótka przerwa
11.10 – 11.30 Oskar Szwabowski, Instytut Pedagogiki, US
Uniwersytet jako instytucjonalizacja świadomości klasowej
11.30 – 11.50 Zofia Łapniewska
Ekonomia impregnowana na zmiany społeczne
11.50 – 12. 30 DYSKUSJA
12.30 – 12.50 Przerwa kawowa
12.50 – 13. 10 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Instytut Filozofii, UWr
Emancypacja poprzez, czy pomimo uniwersytetu?
13.10 – 13.30 Paweł Rudnicki, Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wiedza – działanie – emancypacja: edukacja społecznie zaangażowana w aktywnościach NGO-sów i grup nieformalnych.
13.30 – 13.50 Helena Ostrowicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Młodość jako kategoria i relacja. O władzy w dyskursach
o młodzieży
13.50 0- 14.15 DYSKUSJA
14.15 – 15.30 Obiad
15.50 – 16. 10 Sylwia Wielichowska, Instytut Historii, UŁ
Historiografia wyemancypowana czy zaangażowana?
Kilka słów o historii kobiet
16. 10 – 16.30 DYSKUSJA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz