piątek, 8 maja 2009

Tydzień Działań minął, ale wciąż dzieje się dzieje...

Ostatnia audycja Altergodzina (szczegóły: Centrum Informacji Anarchistycznej) poświęcona została problemom tajnych więzień/obozów oraz... kampusów. Po raz kolejny było więc o Światowym Tygodniu Działań. Wrocławscy aktywiści mówili o działaniach we Wrocławiu, ale było też o Gdańsku. Co ciekawe, mimo że tydzień zakończył się, okupacja chorwackich uczelni wciąż trwa!

„Dwudziestego kwietnia rozpoczął się protest studencki w Chorwacji. Przybrał on formę okupacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu. Następnie strajk objął 20 innych wydziałów na różnych uczelniach w kilku miastach kraju. Protekstujący studenci domagają się bezpłatnej nauki dla wszystkich i protestują przeciwko komercjalizacji edukacji. Żądają zniesienia wszystkich opłat za studia na każdym poziomie. W chwili gdy pod demokratycznym kodem partycypacji, bez debaty publicznej, likwiduje się równe prawo wszystkich do nauki, chociaż jest to uniwersalny i obowiązujący cel cywilizacyjny potwierdzony w Deklaracji Praw Człowieka mamy obowiązek bronić tego prawa nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu społeczeństwa jako całości. Prawo do nauki uważamy za niezbędny element demokracji jeżeli ma ona być czymś więcej niż tylko nazwą. Deklarują studenci z Zagrzebia.” 8:26-9:20 min.
Chorwaccy studenci otrzymują coraz więcej poparcia ze świata (patrz: Krytyka Polityczna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz